Оптимизиране на времето за извършване на продажба в магазин

Както е известно при продажба в магазин е важно времето за обработка на клиент да бъде възможно най-малко. От гледна точка на EnerpriseOne това означава пускането на продажбата и печата на касовата бележка да се извършват възможно най-бързо.

По отношение на печата препоръчваме използването на фирмените помощни програми на съответния производител на касови апарати и принтери, тъй като те са оптимизирани за техните устройства като скорост. Такива програми са Fprint на Datecs, Zfpcahs на Tremol, Dprint на Daisy и ISL File Drive на ISL. EnterpriseOne поддържа изброените помощни програми. Създава се малък файл, който се подава на принтера/касовия апарат. Създаването на този файл е бързо и на практика не се губи много време.

По отношение на пускането на продажбата въпросът е по-сложен. Времето на пускане на продажбата е пропорционално на броя поддокументи, които се генерират с пускането на продажбата. Най-общо казано всеки поддокумент отнема от половин до няколко секунди в зависимост от това какъв е документа и от големината на базата данни. Например складовата разписка е тежък документ, който при пускане проверява наличности, променя наличностите и свободните количества и това са тежки операции. Някой документи не са обвързани с друга логика и се пускат по-бързо. Така или иначе при създаването и пускането на документи се губи време и това, макар че подлежи на известни оптимизации, не може да се избегне. Например при пускане на продажба с 20 поддокументи не може да се очаква, че тя ще се пусне под 20 секунди.

Така че сериозно намаление на времето за пускане на продажбата може да се постигне чрез редуциране на броя на поддокументи, които се пускат с пускане на продажбата. Разбира се продажбата може да има дълъг документен поток с основателни причини. Затова решението е пускането на потока да стане на части – първата част веднага в момента на продажба, а втората по-късно. Това може да се организира по следния начин:

Правят се потребителски статуси на статус Пуснат, например Продажба и Приключване. При статус Продажба трябва да се пускат само най-необходимите документи, например платежно искане и плащане и складово нареждане на планиран статус. А може и само складово нареждане на планиран статус.  Складовото нареждане се препоръчва да остане за да имаме все пак промяна на свободните количества, а на планиран статус генерацията е бърза. На статус приключване се генерират всички останали документи – нареждане за фактуриране, складово нареждане на пуснат статус, платежно искане и други.

При този начин на работа докато клиента е в магазина се пуска продажбата на статус Продажба и се печати касовата бележка. Това ще отнеме минимално време. Ще могат да се следят свободни количества от навигатор Налични и свободни количества, тъй като ще имаме генерирано складово нареждане.

Вторият етап на продажбата може да се случи в края на деня или в свободното от клиенти време – масово да се смени статуса на продажбите на Приключване. Това ще позволи да се изпише складовата наличност, да се засече касата и да се създадат нарежданията за фактуриране. На служителите няма да се налага да влизат в друг навигатор, а това ще може да стане в същия навигатор Продажби, в който нормално си работят.

Ако е необходимо издаване на фактура ще трябва още на момента статуса документа да се смени на Приключване, но това ще бъдат единични случай на ден и няколко секунди в повече няма да са от значение в тези случаи.

В бъдеще, след като бъде реализиран BPM модула в EnterprisOne, вторият етап на продажба може да се автоматизира, като няколко минути или дори секунди по късно статуса на тези продажби автоматично се сменят на Приключване.  Това обаче няма да влияе на работата в магазина, тъй като операцията ще се извършва на сървъра. Това ще позволи актуалност на всички последващи операции почти в реално време при минимално време за продажба.

Този вариант на работа с пускане на продажбата на части вече се използва в реални условия и дава отлични резултати. Така че препоръчваме на всички, които имат магазинни продажби да преминат към него.

Беше ли полезна тази статия?
6 от 6 считат материала за полезен
Имате още въпроси? Подаване на заявка

0 Коментари

Влезте в услугата, за да оставите коментар.
Powered by Zendesk