Сервизна услуга: Определяне на количество за фактуриране

Статията описва начинът на определяне на количеството за фактуриране при генериране на продажби от сервизна дейност.

Ако имаме дадена сервизна услуга със следната дефиниция:

- Име: "Монтаж"

- М.ед.: "час"

*в панел Фактуриране на сервизна услуга са попълнени следните два продукта:

1. Първи продукт за фактуриране:

- Количество от услугата: 1

- Продукт: "Монтаж" (м.ед. на продукта = минути, Мерна категория = Време, бме = час)

- Количество за фактуриране = 1

2. Втори продукт за фактуриране:

- Количество от услугата: 1

- Продукт: "Пътни разходи" (м.ед. на продукта = км, Мерна категория = Дължина, бме = м)

- Количество за фактуриране = 1000

 

При така дефинирана услуга, ако създадем сервизна дейност, в която отчетем работа по сервизна услуга "Монтаж" с количество 10, то това би генерирало продажба със следните количества:

1. Първи ред с продукт в продажба:

- Продукт: "Монтаж"

- Количество: 10

- М.ед.: час

- Количество б.м.е.: 10

2. Втори ред с продукт в продажба:

- Продукт: "Пътни разходи"

- Количество: 10000

- М.ед.: м

- Количество б.м.е.: 10000

 

Т.е. с тази дефиниция на сервизната услуга задаваме, че: 1 час от сервизна услуга Монтаж е равна на 1 час от продукт "Монтаж" и 1000м (или 1км) от продукт "Пътни разходи".

 

 

Беше ли полезна тази статия?
0 от 0 считат материала за полезен
Имате още въпроси? Подаване на заявка

0 Коментари

Влезте в услугата, за да оставите коментар.
Powered by Zendesk