Правила за подаване на Бъг репорти

Задължителни елементи:

 

1.Заглавие Кратко и съдържателно описание, което да включва името на навигатора/ документа/полето/ функцията, където се среща БЪГ-ът.

Пример:

„Търговец: Грешка при опит за отваряне на падащия списък на поле „Лице“

2.БЪГ-Описание

Кратко, последователно и добре систематизирано описание, като се посочат ключово относимите към казуса детайли.

Важно е да се използват точни термини от софтуера.

БЪГ: При създаване на нов запис за „Търговец“, при опит за отваряне на падащия списък на поле „Лице“ СЕ хвърля грешка (Pic 1):

 

„The specified data filter exceeds the maximum length.“

3.Очакване Посочва  се конкретният резултат, който се очаква. Пример: Очаквам  да НЕ СЕ хвърля грешка и падащия списък да се отвори успешно.
4.Среда

Необходимо е да се посочат:

-името на базата данни;

-собствена фирма и филиал;

-версия на програмата;

-Desktop или WEB Client;

-вид и версия на операционната система

 

Пример:

Пресъздаване в база Е1_XXXXX, , Собствена фирма“............ АД“, Филиал „.............“, версия 2023 SP ........ – Desktop client 

Операционна система: Windows 11 Enterprise

Версия на операционната система: 22H2

5.Пресъздаване

Максимално просто и конкретно пресъздаване на БЪГ-а, с акцент върху затруднението.

Посочват се точни, последователни стъпки за пресъздаване при изпълнението на които се проявява БЪГ-а. Използват  се конкретни номенклатури и номера на документи.

 

!!!Силно препоръчително е пресъздаването да бъде направено в публична тестова база, винаги когато това е възможно.

 

Ако се наложи допълнително разследване от наша страна, времето, отделено за проверка и разследване, се таксува. Отстраняването на същинския БЪГ е безплатна услуга.

Пример:

1.От Main menu-> Customers->Sales-> Навигатор Sales Persons -> избираме Create New Sales Persons

 

2.Кликаме върху падащият списък в поле „Person“ (Pic 1)

 

=> виждаме, че СЕ хвърля грешка:

 

„The specified data filter exceeds the maximum length.“

6.Снимки и файлове

Прилагането на снимки (в JPG формат), които точно и конкретно онагледяват БЪГ-а, е от ключово значение и е задължително.

 

Word или Excel файлове съдържащи:

- системни грешки;

- статистики на сървъра;

- статистики на клиента;

- API заявка и др.

7.Допълнителна информация

Допълнителна пояснителна информация относно БЪГ-а.

Брой и системно наименование на засегнатите документи или номенклатури.

Важно е да се уточни обхватът на затруднението:

-брой засегнати потребители

-приоритет

 

Примери:

*Проблемът се пресъздава при наличието на повече от ......... записа за активни субекти в номенклатура „Лица“.

*Единственият успешно работещ начин за избор на субект в номенклатура „Търговец“ за поле „Лице“ е с опцията „Избиране чрез навигатор“.

 

*Същото поведение се наблюдава и в  Дейност, в панел „Участници в дейност“, при опит за отваряне на падащия списък на поле Участник.

 

*Този БЪГ засяга следните клиенти/потребители: .................

 

Публични тестови бази:

public-stable.my.erp.net

public-beta.my.erp.net

 

Представянето единствено на резултата от настъпилото затруднение, се счита за непълна информация и предполага допълнително разследване от наша страна.

Ако проблемът е свързан с API приложения или калкулирани атрибути, трябва да се приложи конкретна API заявка или опростени атрибути с няколко оператора и максимум два атрибута, ако трябва да се описва връзка между атрибути.

Обърнете внимание, че прилагането на цели API приложения или атрибути със сложна логика не е част от решаването на бъгове.

 

!!!Анализът на потребителска логика е платена услуга.

 

Допълнителни насоки за описване на БЪГ:

- при пускане на документ: Приложете номера на документа, съобщението за грешка и защо смятате, че съобщението не е правилно;

- с навигатор: Приложете филтрите, които използвате, както и обяснение защо смятате данните за неверни;

- със скорост: Запишете времето, за което се случва действието и напишете за колко време смятате, че е разумно да се случи;

- с калкулирани атрибути: Сведете проблема до най-простия атрибут, при който се проявява проблемът. Приложете (най-добре в текстови вид) дефиницията на атрибута;

- с API заявка: Приложете самата заявка.

Беше ли полезна тази статия?
2 от 2 считат материала за полезен
Имате още въпроси? Подаване на заявка

0 Коментари

Влезте в услугата, за да оставите коментар.
Powered by Zendesk