Задаване на различен цвят за всяка собствена фирма

По искане на потребителите на EnterpriseOne, във версия 2018.2 реализирахме възможността да се задава основен цвят на екрана за всяка собствена фирма, с цел лесно да се различава коя e текущо избраната собствена фирма. Това става посредством новото поле „Основен цвят“, което се намира в дефиницията на собствените фирми. Избраният цвят заменя основния цвят на стила. При някои стилове избраният „Основен цвят“ се прилага по-добре отколкото при други стилове, затова нека фирмите, които изберат да ползват функционалността, да подберат както новите основни цветове, така и подходящ стил, с който да се работи.

На следващата картинка са показани три собствени фирми при стил „Офис 2010 сребро“, които са без избран основен цвят, със светло розов за основен звят и със светло зелен за основен цвят.

 

BaseColor.jpg

 

Беше ли полезна тази статия?
0 от 0 считат материала за полезен
Имате още въпроси? Подаване на заявка

0 Коментари

Влезте в услугата, за да оставите коментар.
Powered by Zendesk