Поетапна система за известяване при използване на остаряла генерация или "Защо постоянно ми излизат балончета за остаряла процедура?"

Във на версия 2018.2, представихме на нова поетапна система за известяване при използване на остаряла генерация. Така даваме възможност на клиентите и консултантите да бъдат информирани навременно, че е налична нова генерация и да имат време да реагират адекватно преди Датата на спиране на вече остарялата.

Малко повече за етапите на живот на Генерационните продедури

Най-общо казано Генерациите преминават през 5 етапа – НОВА, АКТИВНА, ОСТАРЯВАЩА, ОСТАРЯЛА и ПРЕКРАТЕНА. За повече информация можете да посетите официалното ни Wiki на следния адрес - http://techdoc.erp.net/reference/generation-procedures/generation-procedures-lifetime-stages/

За всяка генерация, която влиза в етапа на ОСТАРЯВАЩА бива насрочена Дата на спиране, на която дата генерацията ще бъде прекратена и вече не може да се използва. Датата се добавя в името на остарялата процедура, напр. "Да се изтрие: 9.2021". В резултат на тази дата са определени три периода, през които софтуерът ще информира потребителите по следния начин:

1. ОСТАРЯВАЩА - От ([Дата на спиране] - 3 години) до ([Дата на спиране] - 1 година) - ще се появи съобщение (балон), което информира потребителя, че използва остаряваща генерация. Единствената цел на тези съобщения е да информират и те няма да прекъсват / спират работата със системата. Съобщенията ще бъдат записани в навигатора на информационните съобщения. Съобщенията ще спрат да се появяват, ако за конкретния ред на маршрута в дефиницията на типа документ се постави отметка в поле "Използване на остаряла процедура".

 

2. ОСТАРЯЛА - От [[Дата на спиране] - 1 година) до ([Дата на спиране])

- Ако в полето "Използване на остаряла процедура" НЯМА отметка - ще се появи стопираща Грешка в модален прозорец по време на изпълнението на остарялата процедура за генериране. Грешката ще информира потребителите, че използват неактуална процедура и генерирането на под-документа ще бъде прекъснато. Грешката ще спре да се появява, ако за конкретния ред на маршрута в дефиницията типа на документ се постави отметка в квадратчето " Използване на остаряла процедура".

- Ако в полето "Използване на остаряла процедура" ИМА отметка - ще се появи съобщение (балон), което информира потребителя, че използва остаряваща генерация. Единствената цел на тези съобщения е да информират и те няма да прекъсват / спират работата със системата. Съобщенията ще бъдат записани в навигатора на информационните съобщения. Докато трае използването на остарялата процедура, появяването на това съобщение няма да може да бъде спряно.

 

3. ПРЕКРАТЕНА - От ([Дата на спиране]) нататък – генерацията престава да работи и навлиза в етапа на живот ПРЕКРАТЕНА. Ще бъде хвърляна спираща Грешка, която не може да бъде избегната. С пускането на новата основна версия след Датата на спиране, остарялата генерация следва да бъде изтрита и вече няма да се показва в падащите списъци.

Беше ли полезна тази статия?
0 от 0 считат материала за полезен
Имате още въпроси? Подаване на заявка

0 Коментари

Влезте в услугата, за да оставите коментар.
Powered by Zendesk