Съкращения, използвани в Наредба Н-18 и EnterpriseOne POS

Съкращения по Н-18:

 • ТО - Търговски Обект
 • СУПТО - Софтуер за Управление на Търговски Обект
 • ФУ - Фискално Устройство (Касов Апарат)
 • ФБ - Фискален Бон
 • УНП - Уникален Номер на Продажба
 • ИАСУТД - Интегрирана Автоматизирана Система за Управление на Търговската Дейност
  Това е по-скоро софтуер, функционално приравнен на ФУ; използван от големи данъкоплатци; това не е СУПТО.
 • ППП - Пощенски Паричен Превод.
  Това е форма на паричен превод, който се приема, че НЕ е плащане в брой.

Други съкращения:

 • СФ - Собствена Фирма (понятие от EnterpriseOne POS)
 • ТО = Филиал - Търговски Обект - това е приравнено на Филиал в EnterpriseOne POS.
 • не-СУПТО - Употребява се за обозначаване на софтуери, които не са, но и не подлежат на лицензиране като СУПТО
Беше ли полезна тази статия?
0 от 0 считат материала за полезен
Имате още въпроси? Подаване на заявка

0 Коментари

Статията е затворена за коментари.
Powered by Zendesk