Обработка на данните в API посредством SQL Management Studio

Достъпа до данните в ErpNet през API се прави по OData стандарта. Има различни инструменти, които позволяват извличане и обработката на OData данни. Тук ще разгледам възможността за направа на заявки към ErpNet Сървър последством SQL Management Studio по същия начин, както се правят заявки към обикновена база данни. Това може да е полезно при масова обработка на номенклатури – иморт, ъпдейт, добавяне на характеристики и други.

За целта се използват два инструмента на CData, както и самото SQL Management Studio.

Инструмените са:

OData ODBC Driver

https://www.cdata.com/drivers/odata/odbc/

и

Cdata SQL Gateway

Този инструмент присъства в инсталацията на OData ODBC Driver

 

 1. Първо се инсталира OData ODBC Driver и се настройва връзка с ErpNet базата данни

 

Настройката се прави през Control Panel\All Control Panel Items\Administrative Tools\ ODBC Data Sources

 mceclip0.png

Добавя се нов DSN, като се използва Cdata ODBC Driver for OData

Използва се адресът на базата данни и по конкретно поддомейна за OData

https://internal-nbeta.my.erp.net/api/domain/odata/

 

Потребител и парола за базата данни и BASIC Auth Scheme

 mceclip1.png

 

 

 

 1. С така настроения DSN се настройва и CData SQL Gateway

      2.1. В Services

 • Поставя се име на сървиса
 • Избира се TDS(SQL Server), като вид на Gateway
 • В Data Source се избират настроения DSN в т. 1.
 • Порт 1433

 mceclip2.png

      2.2. В Users се дефинират потребителите с които ще се достъпва Gateway

 mceclip3.png

 

 1. Настройка на SQL Management Studio

      3.1. Стартира се студиото и се свързвате къв някой ваш сървър

      3.2. След това от Server Objects / Linked Servers се добавя нов свързан сървър

 mceclip4.png

       3.2.1. В General

 •  Задава се Име на свързания сървър
 • Provider = SQL Server Native Client
 • Data Source = Server name, 1433

Server name е името на машината, където е инсталиран CData Gateway

 • Catalog = DSN от т.1

 mceclip5.png

      3.2.2. В Security

 • Избира се опцията Be made using this security context
 • Попълва се името и паролата девинирани в т. 2.2. за достъп до Gateway

mceclip6.png

 

 1. Сървърът се появава в Linked Servers

 mceclip0.png

 

 1. Изпълняване на заявки в свързаната база

 

От менюто се избира New Query

 

 • Можем да изпълняваме Select заявки например

 

SELECT * FROM [NBETA1].[E1 NBETA ODATA].[OData].[Crm_Customers]

 

Таблиците трябва да се подават във вида:

[linked server name].[CData OData Sys].[OData].[Table]

 mceclip12.png

 

 • Update Query

 

Например задаване на стойност на потребителска харктеристика

 

UPDATE [NBETA1].[E1 NBETA ODATA].[OData].[Crm_Customers]

SET CustomProperty_1001_Value = '01', CustomProperty_1001_Description_BG = '01 Х-ка11', CustomProperty_1001_ValueId = 'd5802ad9-1e65-4b76-9ae8-26d70e831b99'

WHERE Id = 'beb5455b-4436-e311-81cb-00155d001f00'

 

 mceclip11.png

 

 

Помяната се отразява в ErpNet

 mceclip13.png

Беше ли полезна тази статия?
2 от 2 считат материала за полезен
Имате още въпроси? Подаване на заявка

2 Коментари

 • 0
  Avatar
  Ivelin Ivanov [ERP.NET]

  Възможно е да има, но аз не съм открил друг. Може да се порови из интернет.

 • 0
  Avatar
  Georgi Kaloferov

  Здравейте,

   

  има ли безплатна алтернатива на ODBC драйвера, която може да се ползва, а не тази на CDATA, която сте предложили?

   

  Поздрави,

Влезте в услугата, за да оставите коментар.
Powered by Zendesk