2021-03-10 Изменения по отношение на СУПТО режима в Наредба-Н18

Спрямо последните изменения в Наредба Н-18 от 26.02.2021 година, СУПТО режимът вече не е задължителен.

До този момент версиите на и продуктите ни EnterpriseOne POS и ErpNet Desktop Client се отнасят към наредбата както следва:

  1. EnterpriseOne POS 2019 е регистриран софтуер по отношение на чл.118 от наредбата
  2. EnterpriseOne POS 2020 не е регистриран софтуер по отношение на чл.118 от наредбата
  3. ErpNet Desktop Client 2020 не е регистриран по отношение на чл.118 от наредбата

В тази връзка искаме да Ви информираме за промените е резултат на последните изменения в Наредба Н-18. И двата продукта EnterpriseOne POS 2020 и ErpNet Desktop Client 2020 ще запазят функционалността си да управляват фискални устройства и да разпечатват фискални бонове.

Но докато EnterpriseOne POS 2020 продължава да се придържа към повечето изисквания по отношение на Приложение 29 от наредбата, то в ErpNet Desktop Client 2020 вече няма ограничение за налично фискално устройство при записване на продажба и за достъп до ПОС и неПОС филиали. По този начин ErpNet Desktop Client 2020 вече е пълноценен ПОС клиент без излишни ограничения свързани Наредба Н-18.

Какво следва за потребителите на EnterpriseOne и ErpNet Desktop Client

 

EnterpriseOne POS 2020 и ErpNet Desktop Client 2020

  • Потребителите, които са регистрирани са в НАП, че използват регистриран СУПТО клиент, трябва да подадат декларация за преустановяват използването на СУПТО клиент.
    Това се налага, тъй като EnterpriseOne POS 2020 не е регистриран софтуер по смисъла на наредбата и няма да бъде регистриран, като такъв. Дерегистрацията се прави съгласно Чл.52з. ал.2.
  • Потребителите, които не са регистрирани в НАП за използване на регистриран СУПТО клиент, могат да използват свободно EnterpriseOne POS 2020 и ErpNet Desktop Client 2020.

EnterpriseOne POS 2019

Потребителите могат да продължат да го работят с него както досега и да останат регистрирани до преминаването към по-нова версия на продукта.

За повече информация относно причините зад решението на ERP.net да прекрати разработването и поддръжката на СУПТО версия на продуктите си, вижте прессъобщението ни.

Беше ли полезна тази статия?
1 от 1 считат материала за полезен
Имате още въпроси? Подаване на заявка

0 Коментари

Влезте в услугата, за да оставите коментар.
Powered by Zendesk