Осчетоводяване на плащане на фактури в чужда валута от сметка в базова валута

Във версия 2023 направихме някои промени, които позволяват да се реши да голяма степен този проблем. Това се случва, като се използва калкулиран атрибут, който връща Покрита сума, която е във валутата на задължението и тя се осчетоводява в шаблона.

Подробности:

1. Нека да имаме фактура за 69.61 EUR

 

2. Тази фактура съответно е генерирала платежно искане за 69.61 EUR

3. Създаваме плащане от левова сметка по това искане.

В това плащане имаме Обща сума 136.44 BGN. В редовете на плащането имаме Покрита сума 69.61 EUR.
Целта е да подадем покрита Сума от редовете на плащането в шаблона за осчетоводяване. Така по 411 сметка ще отиде сумата в EUR, по платежната сметка сумата ще се превалутира по курса в плащането в Лева.

За целта е направен калкулиран атрибут, който връща Покрита сума – Покрита сума 2. Покрита сума 2 е за 69.61 EUR.

 

4. В счетоводната статия по 411 сметка е осчетоводено 69.61 EUR, а по левовата сметка 136.44 BGN

 

 

Ето дефиницията на калкулирания атрибут и настройката на шаблона:

 

 

Тъй като се случва превалутиране от EUR към BGN – сумата на плащането, то теоретично е възможно понякога да възникна разлика между Платената сума и осчетоводената сума по платежната сметка от закръгления. Но в конкретния случай, където имаме генерирано искане в BGN по същия курс EUR едва ли ще възникне разлика, тай като и двете суми да получени при една и съща посока на конверсия и същия валутен курс.

 

Беше ли полезна тази статия?
1 от 1 считат материала за полезен
Имате още въпроси? Подаване на заявка

2 Коментари

 • 0
  Avatar
  Mariya Savova [Mania/M Holding].

  Много полезна и чаката функция. При моите тестове работи само, ако счетоводната сметка, по която се осчетоводява платежната сметка е едновалутна.

  Има ли начин да се настрои да работи и за многовалутни сметки?

 • 0
  Avatar
  Ivelin Ivanov [ERP.NET]

  Ами при текущите функционалности на счетоводните шаблони, източникът на сумата има само една валута. Ако сметката няма валута, то записът се случва във валутата на източника.

  Ако и двете сметки нямат валута, то осчетоводяването ще се случи и по двете сметки във валутата на източника. Тоест няма друг начин по който да зададем валути на двете сметки освен валута на сметката и валута на източника.

  Това, което правим с атрибута е да подадем сумата вместо във валутата на плащането, във валутата на искането. Тоест или - или.

Влезте в услугата, за да оставите коментар.
Powered by Zendesk