Осчетоводяване на плащане на фактури в чужда валута от сметка в базова валута

Във версия 2023 направихме някои промени, които позволяват да се реши да голяма степен този проблем. Това се случва, като се използва калкулиран атрибут, който връща Покрита сума, която е във валутата на задължението и тя се осчетоводява в шаблона.

Подробности:

1. Нека да имаме фактура за 69.61 EUR

 

2. Тази фактура съответно е генерирала платежно искане за 69.61 EUR

3. Създаваме плащане от левова сметка по това искане.

В това плащане имаме Обща сума 136.44 BGN. В редовете на плащането имаме Покрита сума 69.61 EUR.
Целта е да подадем покрита Сума от редовете на плащането в шаблона за осчетоводяване. Така по 411 сметка ще отиде сумата в EUR, по платежната сметка сумата ще се превалутира по курса в плащането в Лева.

За целта е направен калкулиран атрибут, който връща Покрита сума – Покрита сума 2. Покрита сума 2 е за 69.61 EUR.

 

4. В счетоводната статия по 411 сметка е осчетоводено 69.61 EUR, а по левовата сметка 136.44 BGN

 

 

Ето дефиницията на калкулирания атрибут и настройката на шаблона:

 

 

Тъй като се случва превалутиране от EUR към BGN – сумата на плащането, то теоретично е възможно понякога да възникна разлика между Платената сума и осчетоводената сума по платежната сметка от закръгления. Но в конкретния случай, където имаме генерирано искане в BGN по същия курс EUR едва ли ще възникне разлика, тай като и двете суми да получени при една и съща посока на конверсия и същия валутен курс.

 

Беше ли полезна тази статия?
0 от 0 считат материала за полезен
Имате още въпроси? Подаване на заявка

0 Коментари

Влезте в услугата, за да оставите коментар.
Powered by Zendesk