Submit a request


Please, be advised, that each ticket is billable by default. In case that a ticket is eligible to be acknowledged as free, it has to be explicitly marked as such. Our consultants will mark it. But if you believe that your ticket should be free of charge, please inform us. Ticket classes, that are usually eligible to be marked free:
• Bug reports
• Hosting support – Connectivity (for cloud services)
• Hosting support – Performance (for cloud services)

Моля, имайте предвид, че по подразбиране, билетите (tickets), са платена услуга. В случай, че се установи, че даден билет подлежи на признаване като гаранционна поддръжка, то същия трябва изрично да бъде маркиран като такъв. Нашите консултанти ще го направят, но ако считате, че текущия билет трябва да е гаранционен, моля, заявете го изрично. Типове билети, които най-често могат да бъдат признати като безплатни:
• Отчети за бъгове (дефекти)
• Хостинг поддръжка – за свързване към облачните системи
• Хостинг поддръжка – за производителност (скорост) на работа на облачните системи

Request type

Request priority

Please enter the details of your request. A member of our support staff will respond as soon as possible.

It can be used for partners ticket numbers.

Add file or drop files here